Ilves jalkapallon toiminta tuo vuosittain yhteiskunnalle yli 31 miljoonan euron hyödyn

Ilves jalkapallo on mukana Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt.

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. Osana ohjelmaa käytetään UEFA SROI -mallinnusta (Social Return on Investment), jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mukana työkalun kehittämisessä on ollut mm. lukuisia eurooppalaisia yliopistoja, eri maiden ministeriöitä ja urheilujärjestöjä. Mallinnusta on käytetty kevääseen 2021 mennessä noin 30 maassa eri puolilla Eurooppaa.

Mallinnuksen tietolähteinä on käytetty mm. Maailman terveysjärjestön WHO:n ja OECD:n tutkimuksia ja tilastoja. Suomalaisina tietolähteinä on käytetty Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtion Liikuntaneuvoston (VLN), Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES), Suomen Diabetesliiton, Suomen syöpärekisterin, Suomen Mielenterveysseuran, Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen sekä Tilastokeskuksen tutkimuksia ja tilastoja.

Ilves jalkapallon yhteiskunnalle tuottama kokonaishyöty on UEFA SROI -mallinnuksen mukaisesti 31,73 miljoonaa euroa vuodessa. Summa pitää sisällään 13,9 miljoonaa euroa suoria taloudellisia vaikutuksia, 11,3 miljoonaa euroa jalkapalloharrastuksen tuomia terveydenhuollon säästöjä sekä 6 miljoonaa euroa yhteiskunnallisia hyötyjä. Tässä mallinnuksessa ei ole mukana seuran aikuisten huippu-urheilun eli miesten Veikkausliigajoukkueen ja naisten Kansallisen Liigan joukkueen toiminnan tuomat yhteiskunnalliset hyödyt.

Ilves jalkapallon yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu seuran toiminnan laaja-alaisuuteen sekä henkilömäärällisesti että toimialueittain. Ilveksen jalkapallotoiminnassa on mukana yli 4 000 lasta sekä nuorta ja toimintaan on kiinnittynyt lähes tuhat eri-ikäistä vapaaehtoista. Jalkapallotoiminnan lisäksi Ilves jalkapallon muut toiminnot luovat merkittävää yhteiskunnallista hyötyä. Esimerkiksi Ilveksen yli 250 lapselle tuottama iltapäiväkerhotoiminta tuo yhteiskunnalle merkittävää hyötyä.

Ilves jalkapallon toiminnassa mukana olevien henkilöiden ikähaitari ulottuu aina 3-4 -vuotiaiden lapsi ja vanhempi -ryhmistä aina yli 70-vuotiaden KKI-joukkueeseen asti. Ilveksen tavoitteena onkin tarjota kaikille jalkapallosta kiinnostuneille mahdollisuuden olla mukana seuran toiminnassa joko pelaajana, toimihenkilönä, valmentajana tai kannustajana. Tulevien vuosien keskeisinä tavoitteina tällä saralla on lisätä erityisryhmien mahdollisuuksia pelata jalkapalloa sekä kasvattaa entisestään tyttöharrastajien määrää.

– UEFA SROI tuo hienosti esiin jalkapalloseurojen merkitystä yhteiskunnallisina toimijoina. Seurat tekevät merkittävää työtä kasvattajina ja kansanterveyden edistäjinä. Varsinkin tällaisina poikkeusaikoina olemme huomanneet kuinka tärkeää urheilu- ja liikuntaharrastukset ovat lapsille ja nuorille. Ehkä viimeistään nyt monella on auennut silmät sille, millaista ennaltaehkäisevää työtä urheiluseurat tekevät esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja syrjäytymisen välttämiseksi, Ilves ry:n puheenjohtaja Kari Pansio kertoo.

Suomen suurimpana jalkapalloseurana Ilves kantaa suurta vastuuta oman jäsenistönsä sekä toiminataympäristönsä hyvinvoinnista. Seurassa tehdään aktiivisesti töitä ja pyritään löytämään uusia keinoja siihen, että lapset ja nuoret pystytään pitämään urheiluharrastuksen parissa mahdollisimman pitkään. Samalla aikuisille suunnattujen toimintojen kirjoa pyritään jatkuvasti laajentamaan, jotta kaikilla on mahdollisuus jatkaa jalkapalloharrastustaan pitkälle aikuisikään. Tällä hetkellä seuran KKI-toiminnassa (Kunnossa Kaiken Ikää) onkin mukana jo yli 100 pelaajaa. Taloudellinen eriarvoisuus on luonut erityisesti viime vuosina omat haasteensa lasten ja nuorten harrastamisen jatkamiselle. Ilves on pyrkinyt ehkäisemään näitä ongelmia jo yli kymmenen vuotta sitten perustetun Hopa-rahaston avulla, josta jaetaan vuosittain stipendejä vähävaraisille junioreille harrastusmaksujen kattamiseksi.

Palloliiton seuratoimintajohtaja Timo Huttunen korostaa urheiluseurojen merkittävää roolia suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä.

 – Tampereen Ilves Suomen Palloliiton suurimpana jäsenseurana tekee korvaamatonta ja vaikutuksiltaan erittäin merkityksellistä työtä pirkanmaalaisten hyvinvoinnin eteen. Seuran pitkäjänteinen ja poikkeuksellisen laajasti ihmisten elämään vaikuttava kasvatustyö tarjoaa alueella toimiville ihmisille ikään ja taustaan katsomatta mahdollisuuksia kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kokea merkityksellisyyden tunnetta yhdessä muiden toimintaan osallistuvien kanssa. Urheilullisen kehittymisen rinnalla Ilves tarjoaa kasvun ja kehittymisen paikkoja noin tuhannelle vapaaehtoistoimijalle, joita ilman suomalainen seuratoiminta ei pyörisi lähellekään tässä laajuudessa.

UEFA SROI -mallinnuksen käyttö laajenee merkittävästi kevään 2021 aikana.

Tavoitteemme on, että kesään mennessä 40-50 jäsenseuraa on mallinnettu ja sama tahti jatkuu uusien seurojen osalta syksyllä, toteaa Huttunen.

LUE ILVEKSEN SROI-RAPORTTI TÄÄLTÄ

Lue myös